Oferta

Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

w Garwolinie

Oferta zawiera propozycje prelekcji, wykładów oraz zajęć warsztatowych dla uczniów, rodziców i rad pedagogicznych przedszkoli, szkół i placówek z powiatu garwolińskiego. Szkoła lub przedszkole może zaproponować zorganizowanie zajęć spoza przedstawionej listy. Poniższy spis zawiera jedynie przegląd najczęściej prezentowanych bloków tematycznych.

Na terenie szkół i placówek

Dla rodziców

 • Trening umiejętności wychowawczych
 • Ocena dojrzałości szkolnej
 • Problemy wychowawcze dzieci w wieku przedszkolnym
 • Wpływ wychowania na osiągnięcia szkolne dziecka
 • Jak dbać o zdrowie psychiczne dziecka
 • Techniki uczenia się – co sprzyja efektywnemu uczeniu się
 • Ćwiczenia prawidłowej wymowy
 • Radzenie sobie z agresywnymi zachowaniami dziecka
 • Praca i pomoc w funkcjonowaniu dziecka z autyzmem

Zajęcia warsztatowe dla uczniów

 • Zajęcia integracyjno - adaptacyjne
 • Radzenie sobie ze stresem
 • Nowoczesne techniki uczenia się
 • Rozwijanie kompetencji interpersonalnych
 • Planowanie kariery zawodowej
 • Zajęcia psychoprofilaktyczne

Dla Rad Pedagogicznych szkół

 • Praca i pomoc w funkcjonowaniu dziecka z autyzmem
 • Zmiany w prawie oświatowym
 • Dziecko zdolne – identyfikacja i wspieranie rozwoju
 • Dziecko z ADHD
 • Techniki uczenia się w pracy szkolnej

Na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

 • Zajęcia grupowe dla rodziców
 • Szkoła dla rodziców i wychowawców”
 • Grupa wsparcia dla rodziców dzieci z ADHD
  • Zajęcia grupowe dla uczniów
 • Zajęcia grupowe z zakresu treningu umiejętności społecznych i integracji dla dzieci w młodszym wieku szkolnym
 • Zajęcia grupowe dla młodzieży z zakresu treningu umiejętności społecznych.
 • Zajęcia dla uczniów zdolnych
  • Zajęcia grupowe dla nauczycieli
 • Spotkania problemowe dla nauczycieli i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno – pedagogicznej         w szkołach i przedszkolach
  • Zajęcia indywidualne dla uczniów
 • Terapia logopedyczna dla dzieci z wadami wymowy
 • Terapia pedagogiczna dla dzieci z trudnościami w nauce
 • Terapia pedagogiczna dla uczniów z dysleksją rozwojową
 • Terapia pedagogiczna dla dzieci z autyzmem, słabowidzących i z niepełnosprawnościami sprzężonymi
 • Terapia psychologiczna dla uczniów i ich rodzin.

Pracownicy PPP prowadzą dyżury specjalistyczne na terenie wybranych szkół i przedszkoli.

 

Na terenie Poradni można umówić się na indywidualną konsultację merytoryczną z psychologiem, pedagogiem           i logopedą (po uprzednim uzgodnieniu terminu).

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 21 marzec 2023 11:57 Izabela Staś